Jorik van den Bos is fondsbeheerder van het Kempen European High Dividend Fund en het Kempen Global Dividend Fund. Hij is begonnen als portfoliomanager Nederlandse aandelen, eerst bij ABN Amro Asset Management en van 1997 tot 2006 bij ING Investment Management.

Column

Lage kosten doen minder pijn

Dividendbelegger Jorik van de Bos van Kempen ziet kansen in mijnbouwers die hun grondstoffen goedkoper dan de concurrentie op de markt krijgen.

Dat beleggers aandelen met moat al snel aantrekkelijk vinden is logisch. De letterlijke vertaling van moat is slotgracht. Moat wil zeggen dat een bedrijf over een competitief voordeel beschikt waardoor het beter beschermd is tegen concurrentie. Zoals bijvoorbeeld waardevolle patenten de winstontwikkeling van een farmaciebedrijf op peil houden.

Een sector waarin, ten onrechte volgens ons, maar amper moat wordt gezien is de hevig cyclische mijnbouwindustrie. Waardebeleggers zien weinig in mijnbouwers omdat de winsten slecht voorspelbaar zijn. Groeibeleggers ergeren zich aan het feit dat voor de groei van dit soort bedrijven heel veel kapitaal nodig is. En kwaliteitsbeleggers vertrouwen het management niet. Zij hebben te vaak meegemaakt dat overnames op de top van de markt werden gepleegd, waarna de markt vervolgens in elkaar zakte en er flink moest worden afgeschreven.

Desondanks is er wel degelijk moat in de mijnbouwsector, en wel bij de bedrijven die zijn beschermd door hun lage kostenstructuur. Deze lage kosten zijn meestal het directe gevolg van de geografische positie van het bedrijf. Zo ligt in Australië het ijzererts voor het oprapen. Amerikaanse chemiebedrijven profiteren van goedkoop schaliegas in de nabije omgeving. Sommige Russische mijnen geven toegang tot oude aardlagen met zeer hoge concentraties grondstoffen voor kunstmest.

Beste kansen

In een sector, die ook in de toekomst cyclisch zal zijn, hebben lage kostenbedrijven de beste overlevingskansen. Bij prijsdalingen zullen veel partijen minder winst maken en sommige gaan zelfs failliet. Tijdens een downturn kunnen de lage kostenbedrijven vervolgens hun slag slaan door assets tegen afbraakprijzen op te kopen en sterker tevoorschijn te komen als de opgaande lijn weer begint.

Een voorbeeld van een mijnbouwbedrijf met lage kosten is Rio Tinto. Toen de prijs van ijzererts in de jaren 2014 en 2015 daalde van 130 dollar naar 40 dollar bleven de winstmarges hoog, zodat er genoeg geld was om dividend uit te keren, wat voor ons belangrijk is.

Als belegger is het de kunst uit te rekenen wat de marges zijn die mijnbouwers door de hele cyclus heen kunnen maken. Wat is de winst over een langere periode? Eenmaal op de bodem van de markt kunnen de uitverkoren aandelen worden opgeraakt. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het vraagt moed en zelfvertrouwen om aandelen te kopen die niemand nog wil hebben.

Wel weinig disruptie

Voordeel van de mijnbouwsector is wel dat de kans op disruptie klein is. In tegenstelling tot de oliesector zie ik geen technologieën die het speelveld drastisch zullen veranderen. Het geografische voordeel is ook moeilijk te reproduceren. Als aandeelhouder moet je wel hopen dat ongelukken en vervuiling uitblijven, en dat bij het binnenhalen van de benodigde licenties niemand wordt omgekocht.

Jorik van den Bos is beheerder van het Kempen European High Dividend Fund en het Kempen Global Dividend Fund. Van den Bos’ columns zijn geschreven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Duurzaam beleggen