Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

70% kans op renteverhoging VS in december

Is het glas voor de Fed half vol of half leeg? Ik denk halfvol en de kans op een renteverhoging in december schat ik op 70%.

Of de Fed de officiële rente dit jaar nog zal verhogen, weten we op 14 december. De Fed-vergadering van december zal de laatste gelegenheid daartoe zijn. 

De vraag is: is het glas voor de Fed half vol of half leeg. Dat maakt heel wat uit. Is het glas voor de bank half vol, dan zegt dat dat de Fed de rente gaat verhogen. De bank zal daarvan afzien alleen als er zich tussen nu en medio december zaken voordoen die niet passen in het glas-is-half-vol-modus.

Denk daarbij aan een onverwacht sterke daling van inflatie of weer een tegenvallend arbeidsmarktcijfer zonder een duidelijk aanwijsbare reden.

Arbeidsmarkt blijft aantrekken

Is het glas voor de Amerikaanse monetaire ridders echter half leeg, dan kunnen we stellen dat de bank de rentekwestie volgens het principe nee, tenzij zal benaderen: geen verhoging tenzij het glas vóór medio december vol wórdt.

Een antwoord op die vraag of het glas half vol of half leeg is, staat eigenlijk meteen al in de eerste zin van de persverklaring uitgegeven na afloop van de vergadering eergisteren. Daarin zegt de Fed dat gegevens die de bank ontvangen heeft sinds de vergadering in september erop wijzen dat de arbeidsmarkt verder blijft aantrekken en dat de economische activiteit in een prima tempo verloopt, ondanks de schade veroorzaakt door de tropische stormen.

De toon is duidelijk optimistisch, de Fed zegt dat de arbeidsmarkt blijft aantrekken en de economische groei solide is. Ziet de Fed het glas als half leeg, dan had er wel iets gestaan als dat de arbeidsmarkt weliswaar goed draait, maar er nog steeds ruimte is voor groei en dat de economische groei weliswaar hoog is maar het onduidelijk is hoe houdbaar dat is.

70% kan op renteverhoging

Het glas is voor de Fed dus half vol, maar zal de bank de rente verhogen in december? Zoals gezegd gebeurt dat alleen niet als de bank in de komende weken overtuigd wordt dat de economische situatie veel slechter is dan verwacht.

Persoonlijk acht ik die kans niet heel groot en schat ik in dat de kans dat de Fed de officiële rente verhoogt in december op 70%. Is die aanstaande renteverhoging goed of slecht nieuws voor de aandelenmarkten?

Ik neig ernaar te zeggen dat het geen slecht nieuws is. In de eerste plaats komt de renteverhoging er hoofdzakelijk omdat de economie goed draait. Het zou bizar zijn dat als slecht nieuws voor aandelen te zien.

Deflatiegevaar geweken

In de tweede plaats hebben we het over weer een renteverhoging van 25 basispunten die de officiële rente naar 1,5% zal brengen. Dat is zowel historisch gezien als gezien de stand van zaken op het inflatie- en groeifront zeer laag.

Met andere woorden, het monetaire beleid blijft uitermate stimulerend en dát is muziek in de oren van aandelenbeleggers. In de derde plaats geldt dat de Fed nog steeds met een schuin oog kijkt naar de inflatieontwikkeling.

Die is zodanig dat deflatiegevaar verdwenen is maar de prijsstijgingen blijven met minder dan 2% op jaarbasis te laag in de ogen van de bank. Daar past een serie van zeer langzame en voorzichtige renteverhogingen bij.

Geen veranderingen

Daarmee kom ik tot de vierde reden, namelijk dat er geldt dat de renteverhoging in december zeer zeker geen begin zal zijn van een snelle reeks renteverhogingen die de officiële rente binnen afzienbare tijd naar een beetje normaal niveau zal brengen (lees 3 á 4%).

Kortom: het monetaire beleid in de VS was zeer ruim, ís zeer ruim en blíjft nog heel lang zeer ruim. De komst van de nieuwe Fed-baas begin volgend jaar verandert daar niets in. 

Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De impact van het coronavirus