Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

Tot ziens Yellen, hallo Yellen-kloon

President Trump staat op het punt om een nieuwe Fed-voorzitter te kiezen. Dat wordt zeer waarschijnlijk Jerome Powell. Wat betekent dit voor de markten? Goed nieuws, aldus Edin Mujagic.

Vandaag vergadert het rentecomité van de Fed. Het ziet er sterk naar uit dat het een historische vergadering zal zijn. Niet omdat er een of ander belangrijk monetair besluit wordt genomen, maar omdat aan tafel niet een maar twee voorzitters zitten!

Janet Yellen is de huidige baas van de Fed en leidt de vergadering. Een paar meter van haar vandaan zit het comitélid Jerome Powell (zie foto). De gerenommeerde Amerikaanse krant The New York Times meldt uit betrouwbare bronnen in het Witte Huis vernomen te hebben dat President Trump Powell nog deze week zal voordragen om de baan van Yellen over te nemen. Wat is het monetaire DNA van Powell, en wat zou zijn promotie betekenen voor de aandelenmarkten?

Bruggenbouwer

Jerome Powell, die begin volgend jaar 75 wordt, heeft gewerkt voor het Amerikaanse Ministerie van Financiën, als advocaat en investment banker. Sinds 2012 is hij lid van het rentecomité van de Fed. Zijn benoeming is geldig tot juni 2028. Hij heeft een imago van bruggenbouwer en iemand die steeds naar consensus zoekt. Anders gezegd: Powell is niet iemand die onverwachte beslissingen zal nemen, die op de markten tot paniek zouden kunnen leiden.

Kort door de bocht kunnen we stellen dat Powell in monetair opzicht de mannelijke variant is van Janet Yellen. Hij heeft nooit tegen een besluit van de Fed gestemd, wat wil zeggen dat hij het zeer ruime beleid dat zowel Yellen als haar voorganger Ben Bernanke voorstonden, van harte heeft gesteund. Sterker nog, we kunnen hem niet eens betrappen op enige uitspraken die als kritisch opgevat kunnen worden over het beleid dat Janet Yellen heeft gevoerd.

Dit betekent dat de koers van de Fed, die er voor de komende jaren op neerkomt dat de rente alleen wordt verhoogd als het echt niet anders kan en ook dan in mini-stapjes met telkens een lange pauze tussen twee verhogingen, ongewijzigd blijft.

Logische keuze

President Trump heeft voor Powell gekozen uit een groep van vijf kandidaten, zoals we hier eerder op IEX Profs hebben bericht. De keuze voor Powell betekent dat Trump kiest voor monetaire continuïteit. Enerzijds omdat hij de financiële markten niet met nog meer onzekerheid wil opzadelen, hetgeen zeker zou gebeuren als Trump had gekozen voor een van de andere kandidaten, de huidige voorzitter Yellen uitgezonderd. Daarmaast komt de huidige lage rente president Trump veel beter uit dan een hoge rente.

Powell staat vrijwel zeker garant voor langdurig lage rentestanden. Maar er is meer. Het kan haast geen toeval zijn dat president Trump de laatste dagen opvallend vaak getweet heeft over hoe goed het is dat de aandelenkoersen blijven stijgen. Een belangrijke zo niet de belangrijkste reden voor die stijging is het aanhoudend zeer ruime beleid van de Fed en de verwachting dat dit beleid voorlopig ruim zal blijven. Trumps tweets kunnen we dan ook opvatten als een impliciete boodschap dat hij zeer content is met wat de Fed doet.

Zijn keuze voor de mannelijke monetaire variant van Yellen is dan ook niet opmerkelijk: van de vier kandidaten voor de post, exclusief Yellen, is Powell de enige die hartstochtelijk het huidige beleid van de Fed wil voortzetten. Andere kandidaten hebben in het verleden uitspraken gedaan die erop wijzen dat ze de rente sneller zouden willen verhogen.

Liever een Republikein

Maar waarom benoemt hij Yellen dan net voor een tweede termijn? Hoewel het klopt dat het voor het Fed-beleid niets zal uitmaken of Yellen of Powell de bank aanvoert, is Yellen wel een Obama-benoeming en is Powell een Republikein. Aangezien Trump af wil van Obama-mensen is zijn besluit Yellen niet te herbenoemen makkelijk verklaarbaar.

Dat hij haar op de short list had, is ook logisch. Had hij dat niet gedaan, dan hadden de markten in paniek kunnen raken. Met Powell als nieuwe Fed-voorzitter krijgt Trump het beleid van Yellen uit de hand van een mede-Republikein, een win-win.

Extra olie

Voor de aandelenmarkten betekent de aanstaande benoeming van Powell dat er uit de monetaire hoek weinig te vrezen is. De Fed zal olie blijven gieten op de opgelaaide aandelenvuur. Afgezien van het historische aspect van de vergadering van de Fed deze week, debatteert het rentecomité ook over de rente in de VS. Wat er besloten is en wat de gevolgen kunnen zijn, daar komen we morgen op deze plek ook op terug.


Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

IEXFonds 40