Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

Chinese centrale bank is net zo belangrijk als de Fed

De dagen dat de Fed, BoJ en ECB de dienst uitmaakten zijn voorbij. De Volksbank van China, daar moet u op letten. Helemaal rondom het Chinese partijconges.

Wo you yingxiang lì Nee, het is geen softwarefout of een verkeerd geknipt en geplakte zin. Het betekent: Ik heb invloed.

De Fed, de Japanse centrale bank en de Bundesbank, later de Europese Centrale Bank (ECB). Wat er binnen de kantoren van die centrale banken besloten werd, kon de financiële markten in de hele wereld in beweging brengen. De rest van de centrale banken had hooguit wat marginale invloed.

Die dagen zijn lang voorbij. De financiële markten wereldwijd vertonen tegenwoordig ook wilde bewegingen als de Chinese centrale bank, de Volksbank van China, aan de monetaire knoppen komt. En daar wordt het voor de marktvorsers zeer complex en troebel want hoe lastig het ook is om te proberen in te schatten wat de Fed, de Bank of Japan of de ECB voor beleid zullen voeren, ondanks talloze toespraken, notulen van de vergaderingen, bulletins, interviews en zelfs forward guidance, het is kinderspel vergeleken met het proberen in te schatten wat de Chinese monetaire mandarijnen gaan doen.

Nieuws uit 2011

De Chinese centrale bank is één van de minst transparante ter wereld, ondanks de verschillende stappen die de bank de afgelopen jaren heeft genomen daar verandering in te brengen. Wie bijvoorbeeld op de site van de bank naar het deel waarop nieuws van het comité voor het monetaire beleid gaat, vindt als het meest recente nieuwsbericht dat het comité zijn derde kwartaalvergadering heeft gehouden… In het jaar 2011 dan!

Dat de centrale bank nauwelijks onafhankelijk is en de overheid vaak de doorslag geeft, maakt de opgave er niet makkelijker op. En zo kan het gebeuren dat als een belangrijke Chinese rente, vergelijkbaar met onze LIBOR of EURIBOR, uit het niets met een half procentpunt stijgt.

Handelaren en analisten niet kunnen concluderen of het om een foutje gaat of dat de centrale bank zo een proefballon oplaat om te kijken hoe de markt zal reageren, zelfs wanneer beleidsmakers aangeven dat het een foutje betreft.

Wat voor de centrale bank van China geldt, dat elke zucht ervan de financiële markten wereldwijd in rep en roer kan brengen, geldt voor het land in het algemeen. En dat is waarom oktober een belangrijke maand is voor iedereen die actief is op de financiële markten en dat het komend jaar zal blijven.

Partij is de Staat en andersom

Over kleine twee weken, op 18 oktober, begint namelijk in Beijing de negentiende Nationale Congres van de Communistische Partij van China. De eens per vijf jaar gehouden ontmoeting van ongeveer 2.300 afgevaardigden, is hét moment waarop de Communistische Partij zijn belangrijkste bestuursorganen op nieuw bevolkt.

Hoewel later deze maand inderdaad alleen partijposten worden verdeeld, is het desalniettemin een zeer belangrijke gebeurtenis omdat in het Chinese eenpartijstelsel de grens waarbij de partij eindigt en de Staat begint, nauwelijks aan te geven is. De Communistische Partij ís de Staat en de Staat in de partij.

Officieel worden de belangrijke posten binnen de overheid ingevuld door het Chinese parlement, maar aangezien daar alleen Partijleden, doorgaans gekozen door partrijbestuur, in zitten en het parlement slechts eens per jaar (vaak in maart) vergadert (de belangrijke posten worden al ingevuld en zijn de benoemingen een hamerstuk voor de afgevaardigden) zijn het de partijbobo’s die erover gaan.

Invloed op termijn voelbaar

Op 18 oktober wordt de zittende secretaris-generaal van de Communistische partij en daarmee de Chinese leider Xi Jinping, benoemd voor nog eens vijf jaar. Daarnaast krijgt het machtige zevenkoppige Politbureau maar liefst vijf nieuwe leden. Xi Jinping is zelf ook lid ervan. Het is niet te verwachten dat die benoemingen op korte termijn zichtbaar invloed zullen hebben op de financiële markten.

Maar op termijn wordt die invloed vrijwel zeker voelbaar. De nieuwe leiding zal bijvoorbeeld de opstelling van China tegenover de Verenigde Staten beïnvloeden; altijd belangrijk en zeker nu met onenigheid tussen twee landen over Noord-Korea en de aanhoudende Amerikaanse woede over het grote handelsoverschot van China in de onderlinge handel.

Met betrekking tot dat laatste is de waardeontwikkeling van de Chinese yuan bijvoorbeeld cruciaal, iets waar in China op allerhoogste niveau wordt besloten. Aangezien het overkoepelende Chinese doel is de invloed van het land op het wereldtoneel te vergroten, bijvoorbeeld door yuan in het IMF valutamandje te laten opnemen, betekent dat ook dat verdere liberalisering van het kapitaalverkeer en meer vrijheid geven aan de wisselkoers (een almaar zwakkere yuan hoort niet bij een wereldmacht die China wil zijn!) te verwachten zijn.

Let op de Chinese centrale bank

Maar hoe snel dat zal gaan en de maatregelen in dat opzicht, dat alles hangt ook af van de economische ontwikkelingen. En het is de centrale bank in Beijing die veel van die maatregelen moet nemen en implementeren.

Beleggers doen er dan ook goed aan minstens evenveel aandacht te schenken aan de monetaire geluiden uit China als aan die uit de VS, de eurozone en Japan.

Overigens: wat voor de markten op korte termijn wél van belang zal zijn, is een ontwikkeling in financieel China dat in het eerste kwartaal van volgend jaar plaatsvindt. Daarover binnenkort meer in het IEX Profs Magazine!


Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De impact van het coronavirus