Column

ETF-industrie lift mee in strijd tegen zwak bedrijfsbestuur

Detlef Glow van Lipper juicht de beslissingen van indexbouwers toe om nieuwe beursbedrijven met een zwakke corporate governance niet langer toe te laten tot hun indices.

Een van de lessen, die het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 ons heeft geleerd, is dat goed bedrijfsbestuur essentieel is om beurzen en aandeelhouders te beschermen tegen de negatieve gevolgen van schandalen, inhaligheid en andere zaken die hand in hand gaan met een slechte corporate governance. Logisch, dat beleggers in hun selectieproces sterk letten op het corporate governance-beleid van bedrijven. Dat geldt met name voor ESG-beleggers. 

Maar niet iedereen in de beleggingsindustrie houdt zich bezig met corporate governance. Voor de uitgevers van ETF's, die zich slechts richten op het zo nauwgezet mogelijk kopiëren van indices, is corporate governance nog amper een issue.

De afzijdigheid van de ETF-industrie in het corporate governancedebat leidt tot kritiek. Ook omdat de ETF-industrie van miljarden aandelen de aandeelhoudersrechten heeft verzameld, maar daar niets mee doet. Ze worden niet gebruikt om aandeelhoudersvergaderingen te bezoeken, laat staan daar te stemmen. 

ETF-industrie gevoelig voor kritiek

Nou ja, de ETF-industrie blijkt niet doof voor de aanzwellende kritiek Verschillende uitgevers van ETF's doen inmiddels mee in zogenoemde voting pools (stemblokken) om hun aandeelhoudersrechten alsnog uit te oefenen en zo een positieve bijdrage te leveren aan de algehele corporate governancecultuur. 

Maar de simpele plain vanilla ETF's die grote indices als de S&P 500 volgen, zijn niet in staat om bedrijven met een dubieuze corporate governance uit hun portefeuilles te houden. Gelukkig heeft indexbouwers S&P onlangs de stap gezet om bedrijven, die aandeelhouders niet op gelijke wijze bejegenen, niet langer toe te laten tot de S&P 1500.

De beslissing van S&P heeft geen gevolgen voor bestaande indexbedrijven. Helaas. Mochten bedrijven als Alphabet, Facebook en Snap nu naar de beurs worden gebracht, dan zouden deze aandelen niet in de S&P worden opgenomen. 

Nog strengere regels aub

Desondanks is de beslissing van S&P om nieuwe beursbedrijven met een zwakke corporate governace uit hun indices te bannen een stap in de goede richting. Het is een duidelijk signaal aan bedrijfsbesturen dat slechte corporate governce met betrekking tot aandeelhoudersrechten steeds minder wordt getolereerd door de beleggingsgemeenschap. Ook FTSE Russell heeft inmiddels de toetredingsdrempel verhoogd voor bedrijven die de stemrechten van aandeelhouders beperken. 

Voor mij zijn de recente initiatieven van S&P en FTSE Russell het bewijs dat beleggers hun beleggingsgedrag evalueren en dat financiële dienstverleners hierin meegaan. Het zal daarom geen verrassing zijn als ook andere indexbouwers soortgelijke of strengere regels op stellen waaraan bedirjven moeten voldoen om opgenomen te worden in hun indices. 

Persoonlijk kan ik alleen maar toejuichen dat ESG belangrijker wordt in de samenstelling van indices. Van mij mogen de nieuwe regels overigens ook worden toegepast op bestaande indexpartijen. Ja, dat leidt tot flinke indexverschuivigen, maar dat zou pas echt helpen om de algehele corporate governancecultuur te verbeteren. 


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

China; opnieuw lieveling van beleggers?