Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Column

Valutarisico: wel of niet hedgen?

Wat te doen met het valutarisico in de portefeuille? De veiligheid van hedgen heeft zijn prijs.

Voor elk beleggingsteam is het belangrijk om naast de beleggingsovertuigingen ook vast te leggen hoe om te gaan met valutarisico. Maar als valutaspecialisten benadrukken dat valutakoersen niet zijn te voorspellen, moet u dan niets doen - unhedged beleggen- of juist wél actie ondernemen en dus de risico's op uw beleggingen actief afdekken?

De passieve niets-doen-benadering is gratis en kost ook geen tijd, maar een hedge moet worden opgezet en is allesbehalve kostenloos.

Verschil valutarisico aandelen en obligaties

Voor Europeanen die in de belangrijke Amerikaanse aandelenmarkt beleggen is de dollarbeweging een niet te negeren rendementsfactor.

Rendement  MSCI World euro MSCI World dollar Verschil
2017 4,5% 7,9% -3,4%
1 jaar 20,5% 14,5% 5,9%
3 jaar 14,4% 5,6% 8,9%
5 jaar 14,2% 9,8% 4,4%

Door de sterke Amerikaanse dollar in de afgelopen vijf jaar hebben Europese aandelenbeleggers de nodige valutawinst geboekt. Deze beleggers hebben veelal voor niet-hedgen gekozen. De langetermijnrendementen voor aandelen zijn hoger dan die van obligaties en dat maakt hedgen minder aantrekkelijk.

Voor obligatieteams ligt dat anders. Zij hebben te maken met andere omstandigheden. De couponrente is laag en rentestijgingen in de komende jaren maken obligaties niet direct tot een aantrekkelijke categorie.

Proef op de som

De meest populaire obligatiecategorie van de afgelopen jaren is global high yield. Levert dollarafdekking iets op voor een high yieldbelegging? Een groep van 20 global high yield-obligatiebeleggingsfondsen zonder valutahedge heeft een significant hogere volatility, zowel recent als over de langere termijn, dan een groep global high yield-obligatiebeleggingsfondsen met vautahedge.

Global high yield-obligatiefondsen Bèta 1 jaar Bèta 3 jaar Sharpe-ratio 1 jaar Sharpe-ratio 3 jaar Standaarddeviatie 1 jaar Standaarddeviatie 3 jaar
Unhedged  0,76  0,76  3,16  0,78  6,03  5,16
Hedged  0,83  0,84  3,18  0,82  3,00  8,62
 Verschil  0,07  0,09  0,02  0,04  -3,03  -3,46

Meer hedge, minder risico

Door de koersstijging van de dollar zijn de rendementen van de niet-gehedgede global high yield-obligatiebeleggingsfondsen logischerwijs hoger, dan de varianten met een hedge. Wel heeft een valutahedge de afgelopen periode geleid tot een lagere volatiliteit, dus een kager risico.

Dit verschijnsel heeft weer gevolgen voor de Sharpe-ratio, die de rendementen corrigeert voor risico. De dollarstijging van de afgelopen jaren maakt dat deze Sharpe-ratio’s tussen de hedged en de unhedged-variant nauwelijks verschillen zowel op de korte termijn als de lange langere termijn (drie tot vijf jaar).

Alternatief

Om een positief behaald rendement te beschermen in een omgeving van lage te verwachten rendementen zijn beleggingsfondsen met een valutahedge zeker een optie. Besef dan wel dat de hedge geld kost en er expertise nodig is om te bepalen hoe precies de dollarexposure afgedekt moet worden.

Conclusie: valutarisico maakt het selecteren van het juiste HY-beleggingsfonds complexer. Om dat te vermijden zou ook een Europese high yield-obligatiefonds en oplossing kunnen zijn. Dan kan de hele valutadiscussie meteen van tafel. 

Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

Beleggen in 2018