Column

Er is geen obligatiebubbel

Niet het kredietrisico, maar de grootte van het obligatiefonds vormt nu het grootste gevaar voor fondsbeleggers.

Lower for longer is de nieuwe mantra in de obligatiewereld. Dat geldt zeker voor Europa en het VK, en in mindere mate voor de VS. Er wordt nu al een paar jaar gefluisterd dat de obligatiemarkt wordt geteisterd door een heuse bubbel. Zeker met de komst van verschillende centrale banken als grootopkopers van obligaties wordt dit geluid alleen maar luider.

De enorme toestroom van nieuw kapitaal dwingt obligatiebeleggers inderdaad wegen te zoeken om al dat geld te beleggen. Grote vraag is: heeft de instroom van al dat kapitaal geleid tot grotere kredietrisico's van obligatiefondsen? Om daar het antwoord op te geven, kijk ik naar twee populaire Britse oblgatiesectoren. 

1. Sterling high-yield

In september 2016 bestond 39% van de Sterling High Yield Bond-sector uit BB-obligaties. Dat was 12 maanden geleden 38,8% en 5 jaar geleden 34,4%. Dat zijn geen grote verschillen. Bij het schuldpapier van A- en hoger is er iets meer veranderd. In 2011 bestond nog 14,8% van het schuldpapier uit A- en hoger en dat was vijf jaar later teruggelopen naar 10,9%. Maar ook dit is niet schokkend.

naam voor SEO
Klik op de afbeelding voor een grote versie

Sterling Strategic Bond

In de andere populaire Britse obligatiesecor, Sterling Strategic Bond, bestond in september 2016 de hoogste concentratie obligaties uit BBB-obligaties (25,7%), gevolgd door BB (15,2%). Vijf jaar geleden was de situatie wel anders. Toen bestond de sector voor 20,8% uit obligaties van het type BBB en was schuldpapier met de hoogste rating (AAA) het populairste (23,4%).

naam voor SEO
Klik op de afbeelding voor een grote versie

Conclusies

De steeds lager wordende obligatierente heeft er NIET toe geleid dat obligatiebeleggers in Britse schuld de kwaliteit van hun portefeuilles bijzonder hebben doen verslechteren. In plaats van schuldpapier van lagere kredietwaardigheid op te kopen, probeerden zij door cherry picking de prestaties overeind te houden. Dat moet beleggers in obligatiefondsen toch geruststellen.

Volgens Stephen Snowden, hoofd van de obligatieafdeling van Kames Capital, is er dan ook geen sprake van een obligatiebubbel. Wel ziet hij de liquiditeitsrisico's toenemen. Meer nog dan kredietrisico's kunnen die de prestaties van individuele fondsen raken. 

Ofwel, beleggers die in obligatiestappen moeten niet zo zeer op de kredietwaardigheid van het onderliggende schuldpapier, maar vooral kijken naar de grootte van het fonds. Want hoe groter het fonds, hoe groter het risico. Dat is de situatie in 2016.

Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Alternatieve beleggingen