Wouter van Leusen is financieel planner, coach en eigenaar van Financieel Bewust Zijn. Daarnaast is hij partner van Stanwende.nl.

Column

Dat belegvarken is zo gek nog niet

Een defensieve portefeuille presteert in een slecht scenario beter dan een spaarportefeuille in een positief scenario.

Nieuw op IEXProfs: financieel planner en adviseur Wouter van Leusen die aan de hand van casussen uit de praktijk financieel adviseurs handvatten aanreikt om hun werk nog beter te doen. 


Goed nieuws voor de financiële wereld. Het DGA-pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Hiep, hiep hoera! Ik vind het huidige DGA-pensioen al jaren een gedrocht. De regels zijn zo complex dat je niet weet waar je aan toe bent. Maar nu komen er betere tijden.

Staatssecretaris Wiebes heeft in een interview met VNO/NCW verteld dat hij zelf pensioen in eigen beheer heeft opgebouwd toen hij ondernemer was en dat hij er gek van werd. Zijn conclusie: het moet allemaal eenvoudiger. De contouren van een alternatief zijn duidelijk geworden in een brief van hem aan de Kamer in juni 2014: de Oudedags Bestemmings Reserve (OBR), met 2016 als ingangsdatum.

De OBR wordt een stuk prettiger en overzichtelijker voor zowel de financieel planner met beleggingservaring als voor zijn cliënten. Geen gegoochel meer met fiscale en commerciële waardes, maar eenvoud en lagere kosten. De tijd dat het DGA pensioen een fiscaal speeltje was, is verleden tijd. De financieel planner is toekomstgericht, dit in tegenstelling tot de accountant die zich vooral richt op het verleden.

Het accent verschuift van de BV naar de ondernemer zelf en zijn/haar gewenste pensioen. Bij persoonsgerichte pensioenbegeleiding hoort een lange termijnplan dat de financieel planner samen met zijn cliënt opstelt en periodiek monitort. Zo weet de cliënt waar hij naar toe wil en gebruikt hij het financieel plan om op koers te blijven.

Praktijkvoorbeeld
Hieronder een voorbeeld van een ondernemer:

  • 40 jaar,
  • opgebouwde pensioenreserve 100.000 euro,
  • maandelijkse inleg 750 euro en
  • beleggingshorizon van 27 jaar.

Het doel is u te laten zien dat beleggen minder eng en risicovol is dan de meeste cliënten en vaak ook accountants denken. Integendeel, dit voorbeeld veegt deze vooroordelen van tafel. De berekening is gemaakt in rekenprogrammatuur van Ortec Finance waarbij 1000 scenario’s zijn doorgerekend.

Ortec adviseert en begeleidt verzekeraars en pensioenfondsen op het gebied van pensioenrisicomanagement. Pas bij zo’n groot aantal scenario’s kan iets gezegd worden over de haalbaarheid van de doelstelling en krijgen we inzicht welke keuzes de ondernemer kan maken om zijn gewenste pensioen te bereiken.

In de tabel laat ik de mogelijke eindkapitalen zien aan de hand van verschillende beleggersprofielen in een normale, slechte en goede markt. De gespaarde pensioenreserve plus de maandelijkse inleg van 750 euro levert op een spaarrekening in een normale markt 463.000 euro op. Hiervoor kan een levenslang pensioen worden aangekocht van circa 26.000 euro per jaar.

Bij defensief beleggen stijgt het voorbeeldkapitaal in een normale markt naar 662.000 euro. Dat is 199.000 euro hoger (42%) dan wanneer wordt gespaard. Het pensioeninkomen stijgt hiermee van 26.000 naar 36.000 euro bruto per jaar. Maar nu komt het verrassende! Kijken we in het voorbeeld naar het worst case scenario (slechte markt) dan is het kapitaal bij een defensief profiel ruim 83.000 euro (22%) hoger dan bij een spaarprofiel.

Sterker nog, het kapitaal bij een defensief profiel is in een slechte markt (451.000 euro) zelfs bijna gelijk aan het kapitaal bij sparen in een verwachte markt (464.000 euro). Er is nog een ander belangrijk argument om te beleggen en dat is de sluipmoordenaar inflatie.

Tabel 1 Voorbeeldkapitalen zonder inflatie

 

* rente resp. 4,4%, 2,6% en 1,4%

 

Conclusie
Tabel 2 laat zien dat door rekening te houden met inflatie, het kapitaal bij een neutraal profiel in een normale markt daalt van 758.000 naar 454.000 euro. Een daling van koopkracht in 27 jaar tijd van 40%!

De meeste mensen kunnen zich niet veroorloven om alleen te sparen, want zelfs bij een defensief beleggerprofiel loop je minder risico en heb je meer kans op een hoger pensioen dan bij sparen. 

Wouter van Leusen is financieel planner, coach en eigenaar van Financieel Bewust Zijn. Daarnaast is hij partner van Stanwende.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie