Column

Beleggen in 2030

Kapitaalmarkten winnen de komende zeventien jaar aan diepte, efficiency, transparantie, maar er blijven onzekerheden.

Als de geschiedenis ons iets leert is het wel dat het onmogelijk is om de toekomst te voorspellen. Beleggers moeten echter wel vooruitkijken. En als het dan niet mogelijk is om een accurate voorspelling te doen, dan moet men toch in ieder geval scenario’s en context begrijpen, zowel voor de actieve als passieve belegger.

Om de belegger handvaten te bieden deed de Economist Intelligence Unit onlangs een groot onderzoek: hoe zien de kapitaalmarkten er in 2030 uit? Aan het onderzoek deden wereldwijd 353 senior managers mee van bedrijven die actief zijn op de kapitaalmarkten. Een periode van zeventien jaar vooruit kijken is ver, zeventien jaar geleden leefden we in 1996 en wie kon er toen de Azië-crisis, de dot.com bubbel en de wereldwijde financiële crisis voorspellen?

Uit het onderzoek blijkt dat de professionele beleggers positief vooruit kijken. Ze geloven dat de kapitaalmarkten de komende zeventien jaar aan diepte, efficiency, transparantie zullen winnen, maar erkennen ook dat er zeer grote onzekerheden en risico’s blijven. Het grootste risico voor de (nationale) kapitaalmarkten is de financiële situatie van overheden, met name in West-Europa, de VS en de grote opkomende landen. Ook een stijgende inflatie is een bedreiging.

Een onzekerheid komt van toezichthouders. Sinds de crisis van 2008 is er een stortvloed aan nieuwe regelgeving over de financiële sector heen gekomen en het einde is niet in zicht. Het feit dat niemand weet waar de regulering ophoudt en de druk op de sector om de nieuwe regels te implementeren geeft vraagtekens. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat veel marktspelers betwijfelen of de nieuwe regels wel de onderliggende oorzaken aanpakken die leidden tot de crisis van 2008.

Aan de andere kant, het hebben van een sterke en strikte toezichthouder kan ook heel positief werken en banken die onder dit wakende oog opereren helpen om meer kapitaal aan te trekken. De slimme belegger in het jaar 2030 zal net als zijn tegenhanger in 2013 kijken naar de lange termijn, maar de belegger van de toekomst heeft in ieder geval veel meer verschillende segmenten tot zijn beschikking.

Banken trekken zich sinds 2008 terug waardoor nieuwe financieringsvormen opkomen. Deze trend zal doorgaan waardoor het pallet voor de belegger diverser wordt. De kans is groot dat dit productenpallet verhandeld wordt op dezelfde markten als vandaag de dag, omdat ook over zeventien jaar de belangrijkste aandelen- en obligatiemarkten in de VS zijn, met China als een goede tweede.

Die belegger van de toekomst krijgt meer keuze en zal diverser opereren en zowel in het actieve als passieve segment actief zijn. Waar de opkomst van passief via ETF’s en indextrackers de laatste tijd groot is en ook zeker doorzet, verwachten de ondervraagden uit het onderzoek ook dat actief management sterk groeit de komende jaren. Actief naast passief dus, simultaan.

Actief is nodig om de aanhoudende risico’s en onzekerheden tijdig te ondervangen en passieve blootstelling om toegang te krijgen tot gevestigde markten en om de liquiditeit te vergroten.


Pieter Furnée is hoofd van Deutsche Wealth & Asset Management Nederland. Zijn columns op IEXProfszijn niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies.

Lees meer

    Assetallocatie