Terug naar Fonds Selector

BNPP B St.Gl.Neutral C

Koers

Laatste transactie koers 275,98
Vorige transactie koers 280,49
Verschil t.o.v. vorige koers -4,51 (-1,61%)

Doelstelling

Dit compartiment belegt hoofdzakelijk in andere instellingen voor collectieve belegging die op hun beurt hoofdzakelijk beleggen in de obligatie- en aandelenmarkten en in alternatieve beleggingen*. Er kan aanvullend ook worden belegd in alle andere overdraagbare effecten en in liquiditeiten, en in financiële instrumenten die zijn afgeleid van deze activatypes, met het oog op een maximale rentabiliteit rekening houdend met het genomen risico. De nadruk ligt op een internationale diversificatie van beleggingen. Het risico hangt nauw samen met de in de diverse activaklassen belegde percentages. De beheerder zal het volgende spreidingsmodel toepassen: o Aandelen: 40% o Obligaties: 40% o Alternatieve beleggingen: 20% o Liquiditeiten: 0% In het kader van een actief beheer van de portefeuille kan de beheerder afwijken van deze samenstelling, tot 10% in positieve of negatieve zin, afhankelijk van de marktomstandigheden en zijn verwachtingen. * Onder alternatieve beleggingen verstaan wij onder andere beleggingen in rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging van het type "Absolute Return" en in financiële instrumenten die het compartiment een bepaalde blootstelling bieden aan de vastgoed- en grondstoffenmarkten. Categorieën van toegelaten activa: effecten, rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging, deposito's bij een kredietinstelling, financiële derivaten, geldmarktinstrumenten, liquiditeiten. Toegelaten derivatentransacties: het compartiment kan gebruik maken van financiële derivaten, zowel voor afdekking als met het oog op het verwezenlijken van de beleggingsdoelstellingen. De gebruikte financiële derivaten zijn gebaseerd op aandelen of aandelenindexen of op met aandelen vergelijkbare effecten (opties, termijncontracten, swaps, …), of op liquide middelen in diverse valuta's. Deze lijst is niet uitputtend en hangt af van de beleggingsdoelstellingen van het compartiment. De samenstelling van het onderliggende actief of de onderliggende activa zal overeenstemmen met het beleggingsbeleid van het compartiment. Doorgaans worden deze instrumenten gebruikt om de inherente risico's van beleggingen in de onderliggende effecten op gerichtere en flexibelere wijze na te bootsen of te neutraliseren, en hun gebruik verhoogt niet de risico's op zich. De gebruikte derivaten worden niet noodzakelijk verhandeld op een gereglementeerde markt. Indien de gebruikte instrumenten niet worden verhandeld op een gereglementeerde markt, moeten deze OTC-derivaten dagelijks op een betrouwbare en controleerbare wijze worden gewaardeerd en moeten ze op initiatief van het compartiment op elk ogenblik en tegen hun juiste waarde kunnen worden verkocht, vereffend of beëindigd door een symmetrische transactie. Het compartiment zal, altijd in het belang van de aandeelhouders, OTC-derivatentransacties aangaan met gespecialiseerde tegenpartijen van eerste rang. Het kan zijn dat de gekozen tegenpartij deel uitmaakt van de BNP Paribas Groep. Tijdens de duur van een OTC-derivatentransactie bestaat er een kans dat de tegenpartij in gebreke blijft en haar verplichtingen niet meer kan nakomen, in welk geval de financiële garanties zullen worden aangesproken ten gunste van het compartiment. Toch bestaat er in dit geval een risico van een negatieve impact op het rendement van het compartiment. De tegenpartij heeft geen discretionaire beslissingsbevoegdheid over de beleggingsportefeuille van het compartiment, noch over de samenstelling of het beheer van de onderliggende activa.

Fondskarakteristieken

Naam BNPP B St.Gl.Neutral C
ISIN BE0146936787
Type product Beleggingsfondsen
Investment category Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Opstartdatum 1-10-1997 0:00:00
Juridische aard Bevek naar Belgisch recht
Beheerskosten (%) 1,50
Minimale inleg 1 aandeel
Instap- >2,50
Uitstap- 0,00
Switchkosten
Fondsmanager BNP Paribas Investment Partners
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag
1 week -1,74
1 maand -3,38
3 maanden -2,96
1 jaar -1,17
2 jaar 6,12
3 jaar 10,22
5 jaar 17,86
YTD 0,69

Volatiliteit (%)

1 jaar 4,77
3 jaar 4,57
5 jaar 6,49

Sharpe ratio (%)

1 jaar -0,27
3 jaar 0,65
5 jaar 0,45

Grafiek

VERDELING NAAR SOORT BELEGGING (%)
GEOGRAFISCHE VERDELING (%)
SECTORVERDELING (%)
OBLIGATIEVERDELING (%)
VERDELING NAAR RATING (%)
PARTICIPATIES TOP 10 (%)
GEOGRAFISCHE VERDELING - GESTANDAARDISEERD (%)
SECTOR VERDELING - GESTANDAARDISEERD (%)